Finanskalender 2023

2023  
Onsdag den 22. marts 2023 Årsrapport 2022
Torsdag den 13. april 2023 Ordinær generalforsamling, kl. 15.00
Onsdag den 17. maj 2023 Periodemeddelelse for første kvartal
Torsdag den 17. august 2023 Delårsrapport for første halvår
Torsdag den 16. november 2023 Periodemeddelelse for tredje kvartal

Enhver aktionær har krav på at få optaget et emne på generalforsamlingens dagsorden, såfremt anmodning herom er selskabet i hænde senest den 9. marts 2023.