Finanskalender 2021

2021  
Onsdag den 17. marts 2021 Årsrapport 2020
Onsdag den 14. april 2021 Ordinær generalforsamling, kl. 15.00
Tirsdag den 18. maj 2021 Periodemeddelelse for første kvartal
Tirsdag den 17. august 2021 Delårsrapport for første halvår
Torsdag den 18. november 2021 Periodemeddelelse for tredje kvartal

Enhver aktionær har krav på at få optaget et emne på generalforsamlingens dagsorden, såfremt anmodning herom er selskabet i hænde senest den 3. marts 2021.