Scandinavien Investment Group A/S er en børsnoteret virksomhed, som investerer i ejendomme, virksomhedsobligationer og i kapitalandele i både noterede og unoterede virksomheder.

Selskabet indtager en aktiv og værdiskabende tilgang til alle sine investeringer, hvilket betyder at man har både tæt dialog med ledelsen i de selskaber man investerer i/finansierer samt lejerne i de ejendomme man ejer.


Det er selskabets mål at generere 10-15% afkast årligt af egenkapitalen efter skat målt på 5 års perioder. Afkastet må forventes at variere fra måned til måned, men selskabet vil tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt via faste betalingsstrømme.

Selskabet er børsnoteret på Nasdaqs hovedbørs, og har omkring 1900 navnenoterede aktionærer.