Scandinavian Investment Group A/S

Scandinavien Investment Group A/S (Tidligere DLH A/S) er det fortsættende driftselskab efter salget af den danske driftsaktivitet som blev solgt med overtagelse d. 31/12-2019.

Selskabets forretningsområder tager afsæt i selskabets formålsparagraf om at drive handel, industri, rederi, konsulentvirksomhed, investering samt finansiering.

Bestyrelsen har prioriteret 2 forretningsområder som er opkøb og drift af ejendomme indenfor Erhverv og privat boligbyggeri samt opkøb og drift af datter/porteføljeselskaber både i noteret og unoteret form. 

Strategien er at sikre faste indtægter fra ejendomsinvesteringerne samt værditilvækst på længere sigt i portefølje/datterselskaberne.

Med aktiv investering menes investering i selskaber, hvor selskabet søger at udøve et aktivt ejerskab samt søger indflydelse via bestyrelsesposter og løbende møder med direktion og samarbejdspartnere.

Selskabets direktion/bestyrelse træffer beslutning om hvilke selskaber og ejendomme som købes, og investeringer i disse revurderes løbende under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt ledelsens vurdering af risici og afkastpotentiale.

Selskabet vil investere primært i danske ejendomme og skandinaviske selskaber. 

Selskabet har pt. mulighed for at geare sin egenkapital med op til 2 gange.

Det er selskabets mål at generere 12% afkast årligt af egenkapitalen efter skat målt på 5 års perioder. Afkastet må forventes at variere fra måned til måned, men selskabet vil tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt.