Scandinavian Investment Group A/S

Scandinavien Investment Group A/S er en børsnoteret handelsvirksomhed, som investerer i ejendomme, virksomhedsobligationer og i kapitalandele i  børsnoterede selskaber.

Selskabet indtager en aktiv og værdiskabende tilgang til alle sine investeringer, hvilket betyder at man har både tæt dialog med ledelsen i de selskaber man investerer i samt lejerne i de ejendomme man ejer.


Det er selskabets mål at generere 10-15% afkast årligt af sin egenkapital efter skat målt på gennemsnittet af en 5 års periode, hvor det må forventes af afkastet varierer fra år til år. 

SIG’s direktion/bestyrelse træffer på baggrund af en investeringsindstilling beslutning om hvilke selskaber og ejendomme som købes, og revurderer løbende under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt ledelsens vurdering af risici og afkastpotentiale.

Selskabet har mulighed for at optage lån på optil 2.5 gange af sin egenkapital primært via realkreditlån, sælgerfinansiering i de ejendomme man køber samt kreditfaciliteter i banken.  

Selskabet  har siden 1984 været børsnoteret på Nasdaqs hovedbørs, og har omkring 1700 navnenoterede aktionærer.