Scandinavian Investment Group A/S

Scandinavien Investment Group A/S er en børsnoteret virksomhed, som investerer i ejendomme, obligationer og i kapitalandele i både noterede og unoterede virksomheder.

Vores fokusområde ligger primært på det nordiske marked indenfor alle 3 fokusområder.

Selskabet indtager en aktiv og værdiskabende tilgang til alle sine investeringer, hvilket betyder at man har daglig dialog med ledelsen i de selskaber man investerer i samt tæt dialog med lejerne i de ejendomme man investerer i.

Selskabets direktion/bestyrelse træffer beslutning om hvilke selskaber og ejendomme som købes, og investeringer i disse revurderes løbende under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt ledelsens vurdering af risici og afkastpotentiale.

Selskabet har pt. mulighed for at geare sin egenkapital med op til 2.5 gange via realkreditlån samt kreditfacilitet i banken..

Det er selskabets mål at generere 10-15% afkast årligt af egenkapitalen efter skat målt på 5 års perioder. Afkastet må forventes at variere fra måned til måned, men selskabet vil tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt via faste betalingsstrømme.

Selskabet er børsnoteret på Nasdaqs hovedbørs, og har omkring 1900 navnenoterede aktionærer.