Beredskabsprocedure ved overtagelsesforsøg:

Hvis der identificeres et overtagelsesforsøg af direktionen, så vil bestyrelsen uden varsel blive indkaldt med henblik på at sikre, at øvrige aktionærer holdes korrekt orienteret.  Såfremt bestyrelsen finder tilbuddet seriøst, orienteres markedet via en børsmeddelelse, og herefter vil bestyrelsen lave en redegørelse og indkalde aktionærerne til en generalforsamling hvor man kan afdække købstilbuddet så hver enkelt aktionær vil kunne tage stilling til det efterfølgende.