Indre værdi

31 december 2019:   1,91 DKK

31 marts 2020:         1,97 DKK

30 juni 2020:            1,95 DKK

30 oktober 2020:      2,20 DKK

31 december 2020:   2,25 DKK

31 Marts 2021:         2,64 DKK

30 juni 2021:            3,03 DKK